Menu

Cintoríny zaplavili kvety a svetlá sviec

 Koniec októbra a začiatok novembra mieria kroky mnohých z nás na miesta posledného odpočinku našich blízkych, známych a priateľov. Cintoríny na celom Slovensku sa zaplavili aj tento rok kvetmi a sviečkami a ľudia sa stretávali v tichu a pokore pri hroboch svojich najbližších, kde spomínali na spoločne strávené chvíle. 

V Starej Turej sa už stalo tradíciou, že počas týchto uplynulých sviatočne ladených dní organizuje mesto ekumenické podujatie pri príležitosti Pamiatky zosnulých v priestoroch Domu smútku Stará Turá. Aj tento rok ju vo štvrtok 29. októbra 2015 zorganizovali spoločne so staroturianskymi cirkevnými zbormi.

Tohtoročná spomienková slávnosť opäť spojila mnohých ľudí bez ohľadu na vierovyznanie.

K prítomným občanom sa na pietnom podujatí prihovoril staroturiansky farár z evanjelickej a. v. cirkvi - Mgr. Radomír Vařák a zástupkyňa primátorky Bc. Zuzana Zigová. Chvíle spomínania a atmosféru pietneho podujatia umocnili básne členky Zboru pre občianske záležitosti pri mestskom úrade, pani Marty Adamusovej.

Aktéri spomienky sa potom spoločne presunuli ku krížu, kde položili veniec a pomodlili sa.

Cieľom tohto podujatia je spoločne si zaspomínať na všetkých tých, ktorí už nie sú medzi nami, no v spomienkach si ich naďalej pripomíname.  Tichá spomienka a modlitba išla od prítomných nielen pre blízkych, ale aj pre všetkých spoluobčanov, ktorí ležia na našich cintorínoch. Za dôstojnú prípravu podujatia ďakujeme pani Michalíkovej z Domu smútku Stará Turá.