Duch Vianoc pomáhal

Na každoročnom vianočnom trhu, konanom v Starej Turej, nechýbal charitatívny stánok mesta Stará Turá. V stánku sa predával vianočný punč, ponúkali rôzne koláčiky a samozrejme tradičný „oškvarkový cibuláč“. 

Realizácia a podpora charitatívnej zbierky sa nezaobišla bez aktívnej činnosti členiek sociálnej komisie, pracovníčok sociálneho oddelenia MsÚ, študentov SOŠ a ZŠ, T-Štúdia a dobrovoľníkov. Výťažok z predaja vianočného punču a dobrovoľné príspevky potom spolu putujú na charitatívny účet mesta Stará Turá. Na tohtoročnom trhu sme spolu vyzbierali rekordných 2.524,56 €.

Vďaka patrí všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Vaša štedrosť a dôvera nás teší a zároveň zaväzuje. Ďakujeme.

Z uvedeného charitatívneho účtu sa v roku 2017 poskytla pomoc:
 
31 ZŤP deťom, mládeži vo výške 300 €
7 deťom zo sociálne odkázaných rodín - úhrada letných táborov vo výške 945 €
18 ZŤP občanom úhrada relaxačno-edukatívneho pobytu vo výške 665 €
1 rodine v ťažkej životnej situácii v celkovej výške 200 €
73 ZŤP seniorom vo výške 767 €
 

 

Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá, Publikované: 22.12.2017 | Aktualizácia: 22.12.2017
Nastavenia cookies