Bulharské ocenenie pre ZUŠ Stará Turá

Prvé úspechy tvorivých žiakov zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej prináša už začiatok nového školského roka. Spomedzi niekoľko tisíc zaslaných prác z rôznych kútov sveta, do 18.ročníka medzinárodnej detskej umeleckej súťaže „Nová Zagora 2016“ v Bulharsku, oslovili odbornú porotu i výtvory detí zo ZUŠ Stará Turá. Každoročne je súťaž podporovaná iniciatívou združenia „Nová Zagora“ a štúdiom výtvarného umenia „Dúha“, ktoré podporujú detskú umeleckú tvorbu vo výtvarnom prejave. Pre deti v tejto súťaži neexistuje žiadna špecifická téma a dokonca ani technika stvárnenia, preto žiaci mali pri svojej tvorbe voľnú ruku. Bulharské ocenenia získali Sára ALUŠICOVÁ (6 rokov) a Dominika HANKÓCYOVÁ (7 rokov), najmladšie žiačky prvých ročníkov vo výtvarnom odbore, pod pedagogickým vedením Mgr. Medňanskej Oľgy.

Ich ocenené práce spolu s ostatnými výhernými dielami detských umelcov sú prezentované na výstave v meste Nova Zagora, ktoré je považované za umelecké centrum Bulharska. Pre výraznejšiu prezentáciu diel sa bude výstava postupne presúvať i do iných krajín.

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 19.9.2016
Nastavenia cookies