Bezplatná distribúcia rúšok pre seniorov

 Mesto Stará Turá dnes začína s bezplatnou distribúciou viacnásobne použiteľných bavlnených rúšok pre najzraniteľnejšiu skupinu občanov - seniorov nad 65 rokov. Ako prví budú pokrytí rúškami seniori v jednotlivých mestských častiach a následne po dodaní ďalších rúšok budeme pokračovať s distribúciou aj priamo v meste. V súčasnosti máme pripravených 581 ks rúšok, ktoré budú vhodené do poštových schránok v balení po 1 kuse pre jednotlivca a po 2 kusoch pre manželský pár. Súčasťou balíčka bude aj list pre seniorov so základnými informáciami a kontaktnými údajmi, ktoré im môžu byť nápomocné v tejto mimoriadnej situácií. Za ušitie rúšok pre seniorov veľmi pekne ďakujeme: Gabriela Pišteková, Katarína Vidová, Staroturanský okrášľovací spolok, Mária Malcová, Katarína Černáčková, Barbora Lukačovičová, Zuzana Petrášová, Božena Valentová, Iveta Kondllová a Gabriela Barszczová.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 24.3.2020 | Aktualizácia: 24.3.2020
Nastavenia cookies