73. slobodná jar pre naše mesto Stará Turá

Tragické udalosti 2. svetovej vojny, poznamenali osudy ľudí v mnohých krajinách, mestách a obciach po celom svete. Výnimkou nebolo ani naše mestečko, ktoré sa 8. apríla 1945 definitívne stalo slobodným. Bohužiaľ, 36 mladých vojakov rumunskej armády v tento deň položilo za našu slobodu svoje životy. Každoročne sa preto stretávame pri hroboch rumunských vojakov a pietnym položením vencov spojených so spomienkou na obete 2. svetovej vojny, si aspoň takto uctíme týchto hrdinov.

Niekoľko desiatok obyvateľov spolu s predstaviteľmi mesta Stará Turá si v piatok 6. apríla 2018 pri pamätníku padlým rumunským vojakom pripomenulo už 73. výročie oslobodenia mesta. Tento rok sa pietneho spomienkového podujatia zúčastnila i veľvyslankyňa Rumunskej republiky na Slovensku jej excelencia Steluta Arhire.

V úvode zazneli hymny oboch krajín a následne predniesla báseň členka Zboru pre občianske záležitosti a učiteľka Katarína Medňanská. Všetkých prítomných privítala zástupkyňa primátorky Zuzana Zigová.  Návštevníkom sa postupne prihovorila primátorka mesta Anna Halinárová, ktorá odsúdila prejavy a názory extrémizmu, rovnako i ignorovanie diania okolo nás,  ktoré sa v civilizovanom svete dostáva stále častejšie k slovu. Taktiež pripomenula počty obetí a hrôzy 2. svetovej vojny na ktoré by sa nemalo zabúdať a mali by sme ich pripomínať, hlavne mladej generácií, pretože sa pre nich stávajú čoraz vzdialenejšími. V závere prejavu vyslovila želanie, aby sme spoločnými silami i rozhodnutiami chránili našu krajinu, naše domovy a pripomínali si, že sloboda, pokoj a mier sú tými najvzácnejšími darmi, ktoré sme dostali. Ďalším príhovorom pokračovala veľvyslankyňa Rumunskej republiky na Slovensku jej excelencia Steluta Arhire, ktorá všetkých prítomných prekvapila a svoj príhovor predniesla v slovenskom jazyku. Taktiež poukázala na hrôzy a útrapy 2. svetovej vojny i množstvo obetí rumunských vojakov v tomto medzinárodnom konflikte. Vyslovila hlbokú poklonu 36 rumunským vojakom, ktorí padli pri oslobodzovaní mesta Stará Turá a  poďakovala občanom i mestu Stará Turá, ktorí sa starajú o tieto hroby a každoročne si pripomenú tieto hrdinské činy mladých rumunských vojakov.  Príhovory ukončil poslanec NR SR Dušan Bublavý, ktorý uvítal hlavne prítomnosť mladšej generácie občanov mesta Stará Turá. Pripomenul, že oni sú našou budúcnosťou a nemali by zabúdať na minulosť, vďaka ktorej môžu žiť v slobodnej krajne.

Pietneho aktu sa zúčastnil i prednosta mestského úradu Ján Volár, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, členovia Zväzu vojakov klubu Nové Mesto nad Váhom, ale aj predstavitelia politických strán a hnutí pôsobiacich v meste. Boli sme radi, že v tento deň si našli cestu a prišli zaspomínať aj pedagógovia zo Základnej školy i viacerí občania Starej Turej. Vďaka patrí i obetavej pomoci členov Klubu dôchodcov v Starej Turej, ktorí sa postarali o úpravu, skrášlenie a vyčistenie tohto pietneho miesta.

Po spomienkovom akte zamierila veľvyslankyňa v spoločnosti primátorky a zástupkyne do Mestského múzea, kde si prezrela vystavené exponáty, stálu expozíciu a bola jej priblížená história mesta Stará Turá.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 11.4.2018 | Aktualizácia: 11.4.2018
Nastavenia cookies