Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 10.júna 2019 19.06.2019
Materiály na rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva dňa 20.6.2019 17.06.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 11.6.2019. 14.06.2019
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 5.6.2019 13.06.2019
Materiály na rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva dňa 6.6.2019 04.06.2019
zápisnica z komisie výstavby a životného prostredia 05/2019 03.06.2019
zápisnica z komisie výstavby a životného prostredia 04/2019 03.06.2019
Smernica č. 4/2019 pre vysielanie Mestského rozhlasu v Starej Turej a poskytovanie SMS služby 31.05.2019
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.05.2019 10.05.2019
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2018 07.05.2019
VZN č. 3/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestom Stará Turá 06.05.2019
VZN č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017. 06.05.2019
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Stará Turáá 06.05.2019
Predajcovia BEZ pripojenia elektrického zariadenia na Staroturianskom jarmoku 03.05.2019
Predajcovia S pripojením elektrického zariadenia na Staroturianskom jarmoku 03.05.2019
IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.4.2019 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 03.05.2019
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2019 (II. zmena) 29.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 17.4.2019 25.04.2019
Materiály k IV. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.04.2019 23.04.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 11.apríla 2019 18.04.2019