Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 13.01.2020 14.01.2020
Materiály na rokovanie XI. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 13.01.2020 09.01.2020
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2020 - 2022 19.12.2019
X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 12.12.2019 18.12.2019
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2019 (VII. zmena) 16.12.2019
VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 13.12.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bývanie zo dňa 04.12.2019 11.12.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 03.12.2019. 10.12.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 2.12.2019 05.12.2019
Materiály na rokovanie X. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2019 05.12.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 28. novembra 2019 05.12.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie zo dňa 25.11.2019 27.11.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ Zboru pre občianske záležitosti zo dňa 19.11.2019 25.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bývanie zo dňa 13.11.2019. 21.11.2019
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 08.11.2019
IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 31.10.2019 07.11.2019
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2019 (VI. zmena) 04.11.2019
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Garáž 363 04.11.2019
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Garáž 362 04.11.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 17. a 21. októbra 2019 30.10.2019