Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
VZN č. 1-2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 26.02.2020
XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 20.02.2020 25.02.2020
Zápisnica z rokovania komisie MsZ Zboru pre občianske záležitosti zo dňa 11.2.2020 18.02.2020
Plán verejného obstarávania mesta Stará Turá na rok 2020 17.02.2020
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka hra na klavíri v ZUŠ Stará Turá 17.02.2020
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 06. februára 2020 13.02.2020
Materiály na rokovanie XIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 20.02.2020 13.02.2020
Prezenčná listina dochádzky členov komisie MsZ pre šport 12.02.2020
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 5.2.2020 12.02.2020
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie zo dňa 04. 02. 2020 11.02.2020
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 03.02.2020. 11.02.2020
Obsadenie pracovnej pozície - EKONÓMKA / ÚČTOVNÍČKA pre školy a školské zariadenia MŠ, ZUŠ a CVČ 05.02.2020
XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 22.01.2020 24.01.2020
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bývanie zo dňa 15.01.2020 23.01.2020
Kolektívna zmluva na rok 2020 - Slovenský odborový zväz verejnej správy Základná organizácia Mestský úrad Stará Turá 21.01.2020
Materiály na rokovanie XII. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 22.01.2020 20.01.2020
XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 13.01.2020 14.01.2020
Materiály na rokovanie XI. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 13.01.2020 09.01.2020
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2020 - 2022 19.12.2019
X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 12.12.2019 18.12.2019