Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 06. novembra 2018 15.11.2018
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 13.11.2018
VZN č. 4/2018 - Nar. o podmienkach poskytovania fin. príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurate 12.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.11.2018 12.11.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (VI. zmena) 12.11.2018
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2019 - 2021 12.11.2018
Materiály k XXXXI.zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 8. 11. 2018 07.11.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 25.októbra 2018 31.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia podnikateľskej komisie 29 10 2018 30.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia podnikateľskej komisie 29 10 2018 30.10.2018 -
Zápisnica zo zasadnutia podnikateľskej komisie 29 10 2018 30.10.2018 -
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 23.10.2018 27.10.2018
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 18.10.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3.štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 18.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 10.10.2018 17.10.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (V. zmena) 09.10.2018
XXXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 4.10. 2018-uznesenia,hlasovanie a zápisnica 08.10.2018
Materiály k XXXX. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 4. 10. 2018 27.09.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 20.septembra 2018 26.09.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 19.9.2018 25.09.2018