Samospráva

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Stará Turá z dôvodu hodného osobitného zreteľa

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.9.2023 | Aktualizácia: 25.9.2023
Nastavenia cookies