Samospráva

Zverejnenie e-mailovej adresy - žiadosť o voľbu poštou, vydanie hlasovacieho preukazu

Mesto Stará Turá na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre občanov, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt v meste Stará Turá:

ivona.malkova@staratura.sk

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na e-mailovej adrese: 

ivona.malkova@staratura.sk

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.11.2022 | Aktualizácia: 14.11.2022
Nastavenia cookies