Samospráva

Smernica č. 2/2023-IS o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti (neplatná)

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.7.2023 | Aktualizácia: 6.9.2023
Nastavenia cookies