Samospráva

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 1.2.2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 1.2.2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu