Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11.4.2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 11.4.2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 14.4.2017