Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11.10.2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 11.10.2016 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 14.10.2016