Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 10.8.2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 10.8.2016 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 16.8.2016