Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 9.4.2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 9.4.2018 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 13.4.2018 | Aktualizácia: 13.4.2018