Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 12.6.2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 12.6.2018 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 15.6.2018 | Aktualizácia: 15.6.2018