Menu

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 12.októbra 2017

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.10.2017 | Aktualizácia: 17.10.2017