Z GRANTOVÉHO PROGRAMU COOP JEDNOTA VYHRAL PROJEKT - NOVÁ ZELEŇ NA HURBANOVEJ ULICI

V čase od 15.5.2021 do 15.6.2021 sa v predajni COOP Jednota Potraviny uskutočnilo v rámci pravidelného grantového programu hlasovanie za tri projekty, ktorým sa mesto Stará Turá zapojilo do tejto výzvy. Vďaka COOP Jednote Prievidza a jej iniciatíve podporovať ďalšie mesto alebo obec v podpore lokálnych komunít bola vybraná aj Stará Turá so svojimi projektmi.

Občania mohli hlasovať za: Nové preliezačky pre škôlku (zakúpenie nových preliezačiek pre Materskú školu Stará Turá), Nová zeleň na Hurbanovej ulici (vytvorenie oddychovej zóny pri bytovom dome na Hurbanovej ulici č. 143., Výsadbou stromov, kríkov a kvetov, ako aj kúpou mobiliáru pretvoriť doteraz nevyužívaný a znečistený priestor na príjemnú spoločenskú zónu), Oddych v prírode (zakúpenie cyklistického altánku a mobiliáru, ktorý bude umiestnený pri cyklistickej trase v lokalite Topolecká – Hlavina). Po ukončení hlasovania sa víťazným projektom s počtom hlasov 2 842 stal: Nová zeleň na Hurbanovej ulici (vytvorenie oddychovej zóny pri bytovom dome na Hurbanovej ulici č. 143. Výsadbou stromov, kríkov a kvetov, ako aj kúpou mobiliáru pretvoriť doteraz nevyužívaný a znečistený priestor na príjemnú spoločenskú zónu). Ostatné dva projekty získali podstatne menej hlasov – Nové preliezačky pre škôlku boli podporené 1 572 hlasmi a Oddych v prírode 1 046 hlasmi.

Každoročne je v rámci regiónu Horná Nitra podporená z Nadácie COOP Jednota obec alebo mesto s troma svojimi projektmi. Od roku 2019 podporuje COOP Jednota Prievidza navyše ďalší projekt. Keďže v minulom roku pribudlo do „rodiny“ COOP Jednoty Prievidza 17 nových predajní v trenčianskom regióne, rozhodli sa v rámci tohtoročného programu špeciálne podporiť ešte ďalší projekt práve z tohto regiónu.

V tomto roku bolo v rámci predajní COOP Jednota Prievidza vybrané mesto Handlová, mesto Stará Turá a obec Tužina. Za každú obec sú zvolené tri projekty, za ktoré zákazníci hlasovali v predajniach v spomenutých mestách a obciach.

202107081423380.a2-hlasovanie-513
MsÚ Stará Turá, Publikované: 9.7.2021 | Aktualizácia: 9.7.2021
Nastavenia cookies