Samospráva

Z denníka mestskej polície - február 2020

  • Dňa 1.1.2020 o 23:22 hod. telefonicky požiadal operačný OO PZ o preverenie oznamu od pani S., že ju fyzicky napadol jej syn J. S., ktorý je pod vplyvom alkoholu. Hliadka oznam preverila, na uvedenej adrese už čakala oznamovateľka. Hliadku vpustila do bytu, kde bol v kúpeľni zamknutý, podnapitý syn J. Po malej chvíľke tento dvere otvoril a hliadka mu vysvetlila, že jeho správanie k matke je nevhodné. Pani S. nebola zranená a trvala na tom, aby syn odišiel a požiadala hliadku o jeho vykázanie z bytu. Menovaný tam má zrušený trvalý pobyt. J. S. sa obliekol a hliadka ho odprevadila z bytu von. Potom sa do rána prechádzal ulicami mesta. O vykonanom zákroku bol oboznámený operačný z OO PZ.
  • Dňa 2.1.2020 bolo v čase 21:49 hod. telefonicky oznámené, že na chodníku pred hotelom Lipa leží muž. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o miestneho bezdomovca J. T.  Ten bol silne pod vplyvom alkoholu, pomočený a zvracal. Nakoľko nereagoval na žiadne vonkajšie podnety a vonku bolo mrazivé počasie  -6 oC bola na miesto privolaná RZP, ktorá menovaného následne odviezla do nemocnice.
  • Dňa 8.1.2020 v čase o 19:50 hod. telefonicky nahlásil zamestnanec OD Tesco, že do objektu vošiel bezdomovec, zobral si fľašu vodky a aj napriek upozorneniam personálnu nereagoval a z miesta ušiel. Podľa popisu sa jednalo o miestneho bezdomovca I. T. Vzhľadom k skutočnosti, že menovaný sa už podobného skutku dopustil 3x v lehote kratšej ako 12 mesiacov (podozrenie z TČ), bola na miesto  privolaná hliadka OOPZ, ktorá následne vec prevzala. Spoločne s hliadkou OOPZ bola vykonaná kontrola celého objektu bývalého internátu SPŠ. Menovaný sa na mieste nenachádzal. Následne hliadka MsP vykonala kontrolu objektu Domu špecialistov, tržnicu a iné miesta, kde by sa mohli zdržiavať závadové osoby.  Nakoniec  bol v čase o 21:10 hod. menovaný zadržaný a predvedený na  OOPZ.
  • Dňa 16.1.2020 O 15:02 hod. telefonicky požiadala operačná z OO PZ o preverenie oznamu, že na ulici gen. M. R. Štefánika sú vykonávané prace so žeriavom, ktorý vytvára prekážku v jednom jazdnom pruhu a je nedostatočne označený. Hliadka jej vysvetlila, že žeriav má zapnuté výstražne svetlá (oranžové majáky) a okolo je označený červeno-bielymi tabuľami. Následne bola hliadka upozorniť pracovníkov, aby mali pred žeriavom osadenú dopravnú značku (práca na ceste, alebo zúžená vozovka). Pracovníci vysvetlili, že zajtra už žeriav nebude stáť na vozovke, ale upozornenie odkážu nadriadeným. O skutočnosti bola následne telefonicky vyrozumená operačná OO PZ.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 20.2.2020 | Aktualizácia: 20.2.2020
Nastavenia cookies