Samospráva

Z denníka mestskej polície - október 2019

  • Dňa 12.7.2019 o 10:30 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie od pána N. z Koštialech Doliny, že našiel za chalupami uhynutú zver, ktorá je už v rozklade a nevie koho má na skutočnosť upozorniť. Bolo mu odpovedané, že hliadka upovedomí poľovníkov, ktorí tam majú revír. Následne bol o uhynutej zveri telefonicky upovedomený pán P. B., ktorý prisľúbil, že sa o nahlásenú záležitosť postará a všetko zabezpečí.
  • Dňa 13.7.2019 v čase o 02:16 hod. hliadka prijala telefonický oznam, že na Ul. SNP sa do vchodu dobíja mladík, ktorý svojim hlučným správaním zobudil oznamovateľa. Hliadka oznam ihneď preverila a na mieste bolo zistené, že sa jedná o Š. M., ktorý bol silne pod vplyvom alkoholu, nemal pri sebe kľúče od vchodu ani od bytu a snažil sa dostať do vchodu, lebo vonku už bola zima. Šetrením bolo zistené, že pán Š. býva spolu s rodičmi v spomínanom vchode. Hliadka požiadala jedného zo susedov, ktorý pozeral na ulicu cez otvorené okno, aby otvoril vchod, aby sa pán Š. dostal aspoň do vchodu k bytu rodičov. Hliadka MsP ho upozornila na nevhodnosť jeho správania, načo prisľúbil, že už bude potichu.
  • Dňa 24.7.2019 v čase o 18:27 hod. hliadka zistila, že v parku pri Chirane pod stromami parkuje čierne vozidlo. Následne sa dostavil k vozidlu majiteľ A. R. zo Starej Turej. Menovaný uviedol, že ho tam zaparkoval, pretože tam bol tieň. Na výzvu hliadky vozidlo okamžite preparkoval a za parkovanie na tráve v tieni stromov mu bola udelená bloková pokuta 10 €, ktorú na mieste uhradil.
  • Dňa 6.8.2019 v čase o 02:58 hod. bol prijatý telefonický oznam, že na ulici SNP niekde vedľa baru Ritmo hrá hlasná hudba. Oznam bol preverený a na mieste bolo zistené, že vo vedľajšom objekte na prvom poschodí sú otvorené okná a hudba sa šíri odtiaľ. Nakoľko bol objekt uzamknutý, bez zvončeka a na búchanie na dvere nik nereagoval zasvietila hliadka baterkou do okna. Na to zareagovala osoba v objekte stlmila hudbu a vyhliadla z okna von. Na výzvu hliadky prišla otvoriť. Kontrolou osoby bolo zistené, že sa jedná o osobu M. B. zo Starej Turej. Nakoľko sa správal slušne a neuvedomil si koľko je hodín, hliadka mladíka ,,len“ poučila, že sa svojim konaním dopúšťa rušenia nočného kľudu a vyriešila ho napomenutím.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 30.10.2019 | Aktualizácia: 14.11.2019
Nastavenia cookies