Samospráva

Z denníka mestskej polície - november 2020

  • Dňa 25.9.2020 v čase 15:51 hod. hliadka prijala telefonické oznámenie od obyvateľa z Jiráskovej ulice, že im vo vchode na byty vyzváňa slečna a ponúka obyvateľom zľavy na elektrickú energiu. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o F. V., bytom Trenčín Zlatovce. Pracuje pre spoločnosť Slovakia Energy, s. r. o. Slečna F. nemala žiadne povolenie na to, aby v meste poskytovala už spomínané služby, navyše obyvateľom vadilo, že pri komunikácii s nimi nemala prekryté ústa ani nos rúškom. Na miesto sa o chvíľu dostavil aj jej vedúci pán P. R. Obaja boli hliadkou upozornení, že musia takéto aktivity vopred nahlásiť na MsÚ, kde by mali dostať príslušné povolenie. Obaja následne z miesta odišli a prisľúbili, že pôjdu hneď v pondelok 28.9.2020 na MsÚ a požiadajú o povolenie.
  • Dňa 26.9.2020 v čase 23:30 hod. hliadka prijala telefonický oznam, že na Lipovej ulici sa jeden mladík správa hlučne, vykrikuje, kope do smetiakov a je agresívny na ľudí v jeho okolí. Hliadka oznam preverila. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o M. G., bytom Stará Turá. Pri príchode hliadky kopal do veľkých plastových smetiakov, vulgárne sa vyjadroval na adresu svojho uja na ktorého následne aj fyzicky zaútočil. Pán Š. bol však rýchlejší a mladíka zhodil na zem. Následne zasiahla hliadka MsP a agresívnemu mladíkovi boli založené putá. Mladík sa začal aj hliadke vyhrážal fyzickou likvidáciou a jeho agresivita rástla. Bol silne pod vplyvom alkoholu a zrejme užil aj iné návykové látky. Nakoľko bola osoba mladistvá hliadka kontaktovala 112-tku, aby poslali na miesto vozidlo RZP. Pracovníčka dispečingu privolala na miesto aj hliadka OO PZ. Po dohode s hliadkou OO PZ sme následne pánovi G. dali z rúk dolu putá a príslušníci OO PZ ho odviedli do sanitky RZP. Mladík sa pokúsil o úder päsťou do jedného z príslušníkov hliadky OO PZ, ktorý mu následne opäť nasadil putá na ruky a museli ho pripútať aj v sanitke o stoličku. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bol M. G. prevezený vozidlom RZP (aj za asistencie jedného príslušníka OO PZ Stará Turá) do nemocnice v Myjave.
  • Dňa 8.10.2020 bolo o 15:55 hod. telefonicky oznámené, že na Družstevnej ulici za železnicou sa nachádza opustený moped bez majiteľa. Hliadka oznam preverila a bolo zistené, že moped bol riadne uzamknutý. Ďalším šetrením bolo zistené, že majiteľ bol pravdepodobne na hubách.
  • Dňa 18.10.2020 v čase o 16:15 hod. oznámil osobne primátor mesta, že na námestí deti skáču do fontány. Hliadka následne zistila, že sa tu nachádza 15 maloletých detí. Bolo im vysvetlené, že nemôžu skákať do fontány ani sa voziť na skateboardoch a bicykloch po námestí. Hliadka im vysvetlila, že v prípade opakovania budú informovaní rodičia a ak spôsobia škodu na majetku mesta, rodičia ju budú musieť uhradiť. Následne boli z námestia vykázaní.

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 8.12.2020 | Aktualizácia: 18.1.2022
Nastavenia cookies