Samospráva

Z denníka mestskej polície - marec 2020

  • Dňa 20.1.2020  v čase o 21:14 hod. hliadka MsP zistila, že pred budovou MsÚ došlo k dopravnej nehode. Na mieste bolo zistené, že z Družstevnej ulice smerom na SNP ulicu šiel vodič na vozidle VW Passat .V tom čase išlo od Hurbanovej ulice cez premostenie na Družstevnú ulicu neznáme vozidlo a vodič tohto vozidla nedal pánovi K. S. prednosť. Ten v snahe zabrániť zrážke strhol vozidlo vpravo, pričom narazil do stromu pred Mestským úradom a odtiaľ sa auto odrazilo do stredu vozovky. Na vozidle došlo k poškodeniu prednej nápravy. Pán S. nebol zranený ani nežiadal ošetrenie. O tejto skutočnosti bola vyrozumená hliadka OO PZ. Po vykonaní potrebných úkonov hliadka MsP pomohla pánovi S. odtlačiť nepojazdné vozidlo na kraj cesty, aby nedošlo k blokovaniu premávky.
  • Dňa 23.1.2020 sa v čase o 19:10 hod. na doriešenie priestupku zo dňa 18.1.2020 (rušenie občianskeho spolunažívania a hrubé správanie dostavil P. B. z Rudníka. Menovanému bola za hore uvedený skutok udelená bloková pokuta 20 €, ktorú na mieste zaplatil. Menovaný následne hliadke poďakoval, za záchranu života a privolanie RZP, pretože podľa jeho slov mu v nemocnici namerali v krvi 6 promile alkoholu, čo mohlo byť smrteľné. 
  • Dňa 7.2.2020 bol v čase o 19:21 hod. na MsP prijatý telefonický oznam, že na vlakovú dráhu sa v miestach pod viaduktom na ceste smerom na Miškech dedinku presúvajú tri podozrivé osoby. Oznam bol preverený, jeden člen hliadky kontroloval trasu smerom od Holubyho ulice po Dom kultúry Javorina. Druhý člen hliadky mu šiel oproti. Podozrivé osoby neboli nájdené. Počas kontroly sa s hliadkou spojila hliadka Železničnej polície, že im bola hlásená prekážka na koľajniciach. Išlo o drevené dvere, ktoré vlak prešiel. Obe hliadky vykonávali kontrolu trate od časti Hnilíky až po cintorín. Na miesto bol privolaný i psovod so psom, ktorý chytil stopu a bolo zistené, že dvere pochádzajú zo starej budovy zo záhradného pozemku za traťou nad Domom kultúry. Kontrola vlakovej trate bola ukončená v čase o 22:35 hod.
  • Dňa 16.2.2020 v  čase o 03:33 hod. telefonicky požiadala hliadka OO PZ o asistenciu v byte na Štefánikovej ul., kde býva v podnájme Ľ. R. a R. F. Príslušník OO PZ  uviedol, že pána F. už z bytu raz vykázali za násilie, ale ten sa vrátil späť, Ľ. R. ho vpustila dnu a menovaný sa jej následne vyhrážal a bol vulgárny. Po príchode na miesto ani jeden z prítomných nevedel predložiť zmluvu o nájme, preto bola telefonicky kontaktovaná majiteľka bytu. Tá uviedla, že obaja majú zmluvu vypovedanú. Ďalej uviedla, že pána R. F. si už v byte neželá a pani R. môže zotrvať do doby kým si nájde nové ubytovanie. Po zistených informáciách bol R. F. z bytu vykázaný. Vec je v riešení OO PZ.
  • Dňa 22.2.2020 v čase 22:50 hod. bolo na MsP telefonicky oznámené, že na Hurbanovej ul. si niekto robí v garáži diskotéku a hudba hrá strašne nahlas a ruší nočný pokoj. Hliadka oznam ihneď preverila, bolo zistené, že J. Z. zo  Starej Turej má pustenú v garáži hudbu a tá bola počuť až pri MsÚ. Po príchode hliadky na miesto hudbu vypol a za rušenie nočného pokoja mu bola uložená bloková pokuta 10 €, ktorú na mieste zaplatil.

 

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 2.4.2020 | Aktualizácia: 2.4.2020
Nastavenia cookies