Samospráva

Z denníka mestskej polície - november 2018

  • Dňa 13.9.2018 v čase o 10:45 hod. bolo telefonicky oznámené na MsP, že na lavičke na Lipovej ulici sa nachádza skupina osôb, ktorá sa správa vulgárne. Nakoľko bola hliadka na pešej obchôdzke neďaleko uvedeného miesta, bola tam v priebehu troch minút. Na mieste bolo zistené, že na lavičke a v jej blízkosti sa nachádzajú: M. D., M. T., I. B. a R. Š. Jednalo sa o osoby bez trvalého pobytu, ktoré boli pod vplyvom alkoholu. Hliadka s nimi vykonala pohovor a z miesta boli vykázaní.
  • Dňa 14.9.2018 v čase o 23:30 hod. bolo telefonicky oznámené, že na Dubníku niekde v okolí hrádze je počuť hlasitú hudbu. Hliadka oznam preverila a v RO Dubník I. zistila, že "pri Rybníčkoch" na jednej z chát prebieha oslava narodenín, na terase sa nachádzalo 8 ľudí, ktorí sa chceli baviť. Hliadka vykonala pohovor s osobou zodpovednou za prenájom chaty Ing. B. J. bytom Myjava, ktorý okamžite zabezpečil stíšenie hudby a prisľúbil, že dohliadne na to, aby už nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 22.11.2018
Nastavenia cookies