Samospráva

Z denníka mestskej polície - máj 2019

  • Dňa 23.3.2019 v čase o 20:40 hod. zaregistrovala hliadka na Štefánikovej ulici, osobu ktorá práve spadla z bicykla. Okamžite bola skontrolovaná, či nemá poranenia a nepotrebuje lekárske ošetrenie. Bolo zistené, že sa jedná o J. D. z Vaďoviec. Menovaný bol značne pod vplyvom alkoholu. Hliadka mu nedopitý tvrdý alkohol z fľašky vyliala. Lekárske ošetrenie a pomoc hliadky MsP opakovane odmietal. Hliadka ho aspoň posadila na lavičku, aby si oddýchol trochu vytriezvel a neskôr pokračoval domov. Za asi pol hodinu sa spomenutý pán už na mieste nenachádzal.
  • Dňa 26.3.2019 oslovila hliadku MsP v dopoludňajších hodinách občianka mesta s otázkou, či by sa nedalo niečo urobiť, alebo zabrániť, aby ľudia svojvoľne nezastavovali eskalátor v nákupnom stredisku. Stalo sa jej, že počas toho ako sa viezla, niekto eskalátor zastavil a ona skoro spadla. Toto sa podľa jej informácií stalo viacerým ľudom. Hliadka vykonala pohovor s manažérkou strediska, ktorá uviedla, že o tomto probléme vedia. Uviedla však, že okrem vylepenia nápisu o zákaze svojvoľného zastavovania nemôžu nič iné urobiť. Núdzový vypínač nesmie byť prekrytý, uzatvorený alebo uzamknutý. Okrem toho, každé opakované spustenie zaznamená vysoký odber elektriny. V prípade častého výskytu tohto problému bude nútené obchodné stredisko eskalátory úplne odstaviť.
  • Dňa 29.3.2019 v čase o 18:46 hod. tel. požiadal hliadku MsP o asistenciu operačný pracovník z čísla 158, že neznáma osoba chce skočiť zo železničného mosta na Husitskej ulici. Oznam bol ihneď preverený na mieste bolo zistené, že hliadka OO PZ už má neznámeho muža spacifikovaného. Následne bol muž usadený do služobného vozidla OO PZ. Tam čakal na príchod RZP. Muž bol vyzvaný k preukázaniu totožnosti, kde bolo zistené, že sa jedná o V. D., bytom Myjava. Menovaný bol vozidlom RZP odvezený na psychiatrické oddelenie do Trenčína.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 23.5.2019 | Aktualizácia: 14.11.2019
Nastavenia cookies