Samospráva

Z denníka mestskej polície - máj 2018

  • Dňa 3.4.2018 v čase o 21:00 hod. telefonicky oznámil M. H., že na Hurbanovej ulici je otvorené okno na motorovom vozidle Škoda Octavia. Lustráciou z evidencie vozidiel bolo zistené, že vozidlo patrí M. K. zo Starej Turej. Vec následne hliadka osobne oznámila majiteľovi, ktorý si vozidlo zabezpečil.
  • Dňa 7.4.2018 v čase o 02:50 hod. sa na MsP dostavila hliadka OO PZ a požiadali hliadku MsP o súčinnosť (stráženie bytu pani MUDr. I. H.). Byt bol násilne otvorený privolanými hasičmi z dôvodu, že sa susedia obávali o zdravie a život pani I. H. Menovaná vykrikovala v byte o pomoc a nebola schopná prísť ku dverám. Z tohto dôvodu volali susedia OO PZ a hasičov. Hliadka MsP sa na mieste snažila s domovníkom pánom J. T. dvere svojpomocne opraviť, aby sa dal byt uzavrieť. To sa však nepodarilo, nakoľko sa jednalo o bezpečnostné dvere. V čase o 04:25 hod. sa dostavila majiteľka po prepustení z nemocnice. Nakoľko sa jedná o starú osamelú osobu, hliadka jej prisľúbila, že sa s ňou spojí denná zmena a pomôže jej kontaktovať firmu zabezpečujúcu riešenie takýchto situácii. Na druhý deň ráno zohnala hliadka MsP firmu SafePoint z Trenčína, ktorá poškodené dvere na byte vymenila.
  • Dňa 14.4.2018 v čase o 04:13 hod. telefonicky oznámil L. M., že neznáma osoba robí neporiadok pri smetiakoch pri predajni motorových píl na Ul. Jiráskovej. Hliadka oznam ihneď preverila, kde na mieste zistila, že smetné nádoby vyberá M. B. zo Starej Turej. Menovaný vyberal pri príchode hliadky MsP staré šaty, oblečenie a topánky z nádoby na staré oblečenie. Rázne bol upozornený na nevhodnosť svojho správania a zákaz takejto manipulácie s odpadmi. Okolie smetiakov následne poupratoval a z miesta bol vykázaný.

 

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 20.6.2018 | Aktualizácia: 20.6.2018
Nastavenia cookies