Menu

Z denníka mestskej polície - máj 2017

  • Dňa 9.3.2017 v čase o 10:05 hod. prijala hliadka MsP telefonické oznámenie, že v nákupnom stredisku nad Tescom sedí na lavičke muž, ktorý popíja alkohol z fľaše. Hliadka oznam preverila, na mieste bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca J. V. Muž je z Českej republiky, na Slovensku sa pohybuje asi rok a hliadka sa s ním stretáva spravidla 2 až 3 krát do týždňa. Muž ešte nebol v podnapitom stave. Z toho dôvodu ho hliadka predviedla (s čím menovaný súhlasil) k pani B. zo soc. oddelenia MsÚ, kde s ním boli vykonané ďalšie potrebné úkony.
  • Dňa 9.3.2017 v čase o 23:55  hod. telefonicky požiadala hliadka OOPZ o asistenciu pri zákroku v byte  na  ulici SNP. Vec bola nahlásená ako fyzické napadnutie a domáce násilie. Po príchode hliadky na miesto bola zistená prítomnosť RZP, hliadky OOPZ, na zemi v obývačke ležala L. R. s rozbitou krvácajúcou hlavou menovaná bola silne pod vplyvom alkoholu. V byte sa tiež nachádzal jej súčasný priateľ  R. F. taktiež  pod vplyvom alkoholu. Vo vedľajšej izbe sa krčili dve uplakané dcéry. Hliadka OOPZ predviedla R. F. k podaniu vysvetlenia, RZP odviezla pani R. k ošetreniu a k deťom bola telefonicky privolaná babka pani B. Tú na miesto priviezla hliadka MsP. Prípad je v riešení OOPZ.
  • Dňa 1.4.2017 prišiel na MsP osobne nahlásiť P. P. bytom Stará Turá, že  na jeho pozemku v obci Topolecká mu robí pani J. M. bytom Topolecká stavebné úpravy. Po príchode na miesto hliadka zistila, že ani pani M. ani pán P. nemajú na predmetný pozemok doklad o vlastníctve. Sú bezpodielovými vlastníkmi, pričom v katastrálnej mape nie je presne určené, ktorý kus pozemku komu patrí. Boli upozornení, že pokiaľ si nedajú vec do poriadku po majetkovo právnej stránke MsP nemôže v tejto veci konať.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 20.11.2017