Menu

Z denníka mestskej polície - január 2017

  • Dňa 16.11.2016 v čase o 23:54 hod. telefonicky nahlásil  prevádzkar miestneho baru, že má v podniku hosťa, ktorý tvrdí že je farár, správa sa zvláštne a nemá peniaze na zaplatenie účtu. Po príchode na miesto hliadka videla v podniku sedieť muža so spevníkom na stole, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a ktorý nemal pri sebe žiadne osobné doklady. Osoba sa vydávala za D. K. bytom Jablonka. Menovaný tvrdil, že je ev. farárom v meste Hlohovec. Následne cca o 20 minút, priznal, že farár nie je a  pracuje ako zvárač v Hodoníne. Evidentne bolo zjavné, že muž sa snažil žiť v ríši fantázie. V spolupráci s OOPZ, bola preverená totožnosť muža, ktorá bola potvrdená. Majiteľ baru netrval na zaplatení účtu, žiadal o vykázanie muža z podniku, čo hliadka vykonala.
  • Dňa 23.11.2016 v čase o 14:40 hod. bol na MsP prijatý telefonický oznam od pani K., že jej neznámi páchatelia odcudzili z predajne peňaženku s finančnou hotovosťou vo výške 800 eur. Hliadka oznam preverila, v spolupráci s oznamovateľkou boli skontrolované ulice mesta, železničná a autobusová stanica, okolie OD Billa aj Tesca no podozrivých sa nepodarilo dohľadať. O udalosti bol spísaný úradný záznam a vec prevzalo OOPZ Stará Turá.
  • Dňa 25.11.2016 v čase o 20:40 hod. bol na MsP prijatý telefonický oznam, že do nemocnice na Myjave prijali občana nášho mesta pod vplyvom alkoholu a poranením na hlave, ktoré mu už bolo ošetrené. Žiadali o to, aby hliadka pre pána M. J. prišla a odviezla ho domov. Bolo im vysvetlené, že hliadka MsP nesmie vykonávať zákroky mimo služobný obvod. Kompromisom malo byť, že občana sanitkou dovezú na benzínovú pumpu na ulici Mýtnej a odtiaľ ho hliadka MsP dopraví do miesta bydliska. Toto sa však neuskutočnilo, nakoľko sa už nikto z nemocnice na Myjave neozval a súčinnosť hliadky MsP nežiadal.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 20.11.2017 | Aktualizácia: 20.11.2017