Samospráva

Z denníka mestskej polície - február 2019

  • Dňa 9.12.2018 o 21:20 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie od pána Č., že v byte na šiestom poschodí, kde bývajú nájomníci zo Srbska je veľký hluk. Hliadka oznam následne preverila. Na uvedenom mieste však žiaden hluk nebol zaznamenaný. Pán Č. hliadke uviedol, že tesne pred príchodom hliadky MsP na miesto hluk ustal. Byt podľa zistení patrí firme Injekta a takýto problém sa už v minulosti vyskytol. Hliadka zazvonila a po otvorení upozornila nájomníkov na nevhodnosť svojho konania.
  • Dňa 12.12.2018 hliadka MsP na sociálnom oddelení MsÚ zisťovala informácie o možnostiach ubytovania miestnych bezdomovcov v útulku pre bezdomovcov v NM na Trenčianskej ceste. Prípadní záujemcovia musia spĺňať nasledovné podmienky. Potrebujú vypísanú žiadosť do útulku a taktiež potvrdenie od lekára o zdravotnom stave, hlavne o infekčných chorobách. Suma ktorú budú platiť mesačne je 55 Euro. Získané informácie budú hliadky MsP  bezdomovcom tlmočiť počas práce s nimi v teréne.
  • Dňa 13.12.2018 o 11:30 hod. oznámila pracovníčka SOŠ, že na internáte majú osobu, ktorá im neplatí za ubytovanie a nechce odísť. Na mieste bolo zistené že D. S. bytom Prešov je na ubytovni a doteraz za neho platila ubytovanie firma Elster, ktorá ho zamestnávala. Keďže firma s ním ukončila pracovný pomer, prestala platiť za ubytovanie. Menovaný bol hliadkou MsP vyzvaný, aby opustil miesto, nakoľko nie je zaplatené. Na výzvu si pobalil veci, opustil izbu a odišiel na vrátnicu. Tam sa ešte pokúšal dohodnúť, či by nemohol v prípade zaplatenia ostať. Tuto záležitosť hliadka MsP už nechala na kompetentných a po ubezpečení pracovníčok, že už nepotrebujú pomoc odišla z miesta.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 25.2.2019 | Aktualizácia: 27.2.2019
Nastavenia cookies