Menu

Z denníka mestskej polície - február 2017

  • Dňa 3.12.2016 v čase o 09:29 hod. telefonicky oznámil pán M. že v RO Dubník pri chate Nemocnice Myjava leží v lese uhynutá srna. Nakoľko sa hliadka v tom čase nemohla dovolať  hospodárovi Poľovníckeho združenia, bola srna za pomoci pána L. (člen poľovníckeho združenia) prevezená v plastovom vreci do dvora MsÚ, kde si ju v poobedných hodinách prevzal hospodár pán K.
  • Dňa 5.12.2016 v dopoludňajších hodinách telefonicky oznámil pán Č. že jeho mama podpísala nejakú zmluvu o úspore elektrickej energie, ale po prečítaní zmluvy sa rozhodla od zmluvy odstúpiť. Preto znovu oslovila dotyčného pána, ale ten jej oznámil, že od zmluvy sa odstúpiť nedá. Po príchode hliadky sa zistilo, že pani Č. navštívil pracovník firmy Slovakia Energy pán L. J. bytom Trenčianska Teplá. Pán J. zmluvu za prítomnosti hliadky MsP okamžite  vystornoval.
  • Dňa 10.12.2016 sa v čase o 13:00 hod. na MsP dostavila pani M. D. bytom Topolecká  a chcela doriešiť priestupok zo dňa 6.12.2016, kedy pes pani D. roztrhal kohúta susedovi pánovi M. Pani D. kúpila kohúta a chcela ho odovzdať susedovi a pri odovzdávaní chcela mať svedkov. Po príchode hliadky do Topoleckej  pani D. kohúta odovzdala a pán M vyhlásil, že týmto považuje celú vec za uzavretú.

 

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 20.11.2017