Samospráva

Z denníka mestskej polície - december 2018

  • Dňa 29.9.2018 v čase 01:15 hod. bolo na MsP prijaté telefonické oznámenie, že na Družstevnej ulici, sedí mladík na chodníku, pravdepodobne je opitý a neďaleko od neho sa nachádza starší bicykel, ktorý ležal priamo na vozovke. Hliadka oznam preverila, na mieste bolo zistené, že sa jedná o V. D. bytom Topolecká. Mladík bol silne pod vplyvom alkoholu, nemal žiadne viditeľné zranenia, ani sa na žiadnu bolesť nesťažoval, akúkoľvek pomoc odmietol a hliadke uviedol, že si chcel iba trocha odpočinúť a preto si sadol na chodník a pospal si. Hliadka mu dala reflexný pásik a mladík pokračoval idúc vedľa bicykla domov.
  • Dňa 2.10.2018 O 13:30 hod. volal pán R., že sa pred administratívnou budovou na Družstevnej ulici „túrujú“ a šmykujú už asi 15 minút autá. Hliadke sa po príchode na uvedené miesto  podarilo zablokovať vo výjazde posledné vozidlo. Na mieste bolo zistené, že vodič M. R. A. bytom Nové mesto nad Váhom jazdil s kamarátom a ukazoval mu ako sa šmykuje. Zároveň uviedol, že týmto spôsobom chcel staré pneumatiky zodrať. Na mieste bol upozornený, že takýto spôsob jazdy nemôže robiť na verejných komunikáciách a bola mu uložená bloková pokuta 20 € za nerešpektovanie dopravnej značky zákaz vjazdu.
  • Dňa 9.10.2018 v čase o 16:23 hod. tel. oznámila I. P., že sa práve neznáma osoba pokúsila o krádež v Jednote a utekala smerom k SLSP. Hliadka oznam preverila a podľa opisu podozrivú osobu hľadala. Páchateľ J. T. bezdomovec bol hliadkou nájdený a zadržaný v priestoroch bývalého internátu SPŠE. Keďže nič neukradol, bol s ním vykonaný rázny pohovor o nevhodnosti správania sa. Sľúbil hliadke, že sa podobná situácia už nebude opakovať. Bol značne pod vplyvom alkoholu a hliadke sa posťažoval, že má problém s požívaním alkoholu. Chcel by sa liečiť, ale nakoľko má  nedoplatok v zdravotnej poisťovni vo výške 3500 €, tak ho nechcú prijať na liečbu. Spätne bol priebeh riešenia oznámený vedúcej supermarketu Jednota aj oznamovateľke.

 

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 17.12.2018
Nastavenia cookies