Samospráva

Z denníka mestskej polície - apríl 2020

  • Dňa 24.2.2020 v čase 11:15 hod. bolo hliadke MsP oznámené z linky 112, že na Štefánikovej ul. je na chodníku pred obytným domom odpadnutý muž, ktorý stratil vedomie a bola požiadaná o použitie AED defibrilačného prístroja do príchodu RZP. Hliadka MsP sa na uvedené miesto dostavila do 2 minút a za použitia defiblirátora začala muža oživovať. Asi po 20 minútach prišli 2 sanitky RZP a pokračovali v oživovaní. V čase o 12:00 hod. však napriek snahe všetkých zúčastnených osôb lekárka musela skonštatovať úmrtie staršieho pána.
  • Dňa 1.3.2020 bolo v čase o 18:23 hod. zistené poškodené dopravné značenie na Ulici Husitská cesta, za kruhovým objazdom smer Nové Mesto nad Váhom. Pomocou MKS bolo zistené, že značku poškodil (čas: 18:17:05) vodič malého vozidla pravdepodobne značky Renault Clio, neznámeho ev. č., ktorý prechádzal z Jiráskovej ulice a nezvládol riadenie, pričom vyšiel na ostrovček a narazil do dopravného značenia. Hliadka sa pokúšala vozidlo nájsť v intraviláne mesta. Neskôr bolo zistené, že dopravná polícia už disponuje informáciami ako o vozidle tak aj o majiteľovi.
  • Dňa 3.3.2020 v čase o 09:31 hod. telefonicky požiadal hliadku MsP o preverenie oznamu operačný z OR PZ Trenčín, že z budovy bývalého internátu SPŠ na Štefánikovej ul. sa valí čierny dym. Hliadka oznam ihneď preverila, na mieste bolo zistené, že bezdomovec J. T. opaľuje káble v jednej z miestností na prízemí, aby ich mohol následne odniesť do zberných surovín. Okamžite po dohovore hliadky, bezdomovec oheň zahasil. Hliadka z bezpečnostných dôvodov vec oznámila DHZ Stará Turá a ten na miesto poslal pracovníkov TS, ktorí miesto zabezpečili proti vznieteniu.
  • Dňa 9.3.2020 bolo v čase o 22:21 hod. telefonicky nahlásené, že po Hurbanovej ul. kráča muž, ktorý hlasno spieva. Na uvedenom mieste hliadka už muža nenašla, ale zistila, že sa jedná o E. B. zo Starej Turej, ktorý si medzitým už pospevoval za miestnou pekárňou. Menovaný uviedol, že si bol so svojim psom vypiť v šenku a už idú domov spať. Po napomenutí, aby nerušil nočný pokoj, pomaly so svojim psom kráčal domov.
  • Dňa 12.3.2020 v čase o 21:15 hod. niekto telefonicky oznámil, že na Hurbanovej ulici sa nachádza vozidlo Hyundai, ktoré sa samovoľne posúva po ulici. Oznam bol preverený, skutočnosť nahlásená cez linku 158 polícii. Tí následne zavolali hliadku OO PZ, ktorá zabezpečila vyrozumenie majiteľa. Ten si následne vozidlo zabezpečil proti pohybu.

 

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 3.5.2020 | Aktualizácia: 12.1.2021
Nastavenia cookies