Samospráva

Z denníka mestskej polície - apríl 2018

  • Dňa 22.2.2018 bol v čase o 17:11 hod. prijatý telefonický oznam, že pred bývalým internátom pri fontáne sedí mládež a konzumuje nápoje. Hliadka oznam preverila na mieste sa nachádzali dvaja mladíci M. P. bytom Brezová p/Bradlom, J. V. bytom Bukovec a slečna L. K. z Bušiniec. Menovaní na mieste konzumovali rôzne nápoje, medzi nimi i krabicové víno. Z miesta boli hliadkou vykázaní a poučení, že v meste je konzumácia alkoholu na verejných priestranstvách zakázaná.
  • Dňa 28.2.2018 sa hliadka MsP v čase od 09:00 do 09:55 hod. zúčastnila asistencie ako nezúčastnená osoba pri otváraní bytu slečny N. M. Menovaná sa mala na miesto dostaviť a odovzdať byt pracovníčkam majetkového odd. MsÚ. Nakoľko sa nájomníčka na miesto nedostavila, byt bol otvorený pracovníkmi Technoturu odvrtaním zámky. Po prevzatí bytu pracovníčkami MsÚ a po vymenení zámky, bol byt uzamknutý. V byte sa nenachádzali žiadne osobné veci ani nábytok menovanej.
  • Dňa 3.3.2018 v čase o 03:30 hod. hliadka zistila, že pri OD Billa je otvorená veľká plechová brána, kde sa nachádzajú veľké kontajnery s ovocím určeným na likvidáciu. V uvedenom priestore sa nachádzali 3 osoby, ktoré si ovocie nakladali do svojho vozidla VW Golf. Jednalo sa o M. H. bytom Hrachovište, D. M. bytom Vaďovce a G. Ľ. bytom Hrachovište. Menovaní okolie upratali, následne boli poučení o porušení VZN č. 17/2012 § 2/2, zložili sa na blokovú pokutu a z miesta boli vykázaní. Plechová brána poškodená nebola.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 21.5.2018 | Aktualizácia: 21.5.2018