Menu

Z denníka mestskej polície - apríl 2017

  • Dňa 9.1.2017  v čase o 02:41 hod. telefonicky  nahlásil pracovník SBS, že po autobusovej stanici sa pohybuje už asi 40 minút starší muž s paličkou a kufrom a chodí okolo autobusov. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o R. Ž. zo Starej Turej. Starý pán hliadke uviedol, že cestuje k sestre a divil sa, že je zatvorená poliklinika a Tesco. Hliadka z celej situácie nadobudla dojem, že pán Ž. mal cestovať k sestre pravdepodobne v poobedných hodinách  o 14:30 hod. a je teda na stanici o 12 hodín skôr. Vzhľadom na studené počasie, bolo pánovi navrhnuté, že bude hliadkou odvezený do miesta trvalého bydliska s čím súhlasil.  Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a zistenie, že starý pán žije sám a nemá deti, bude vec postúpená na ÚPSVaR.
  • Dňa 16.1.2017 v čase o 20:16 hod. telefonicky nahlásil miestny obyvateľ, že mu pred bránou domu spadol muž, ktorý je značne pod vplyvom alkoholu, kľačí na vozovke a krváca. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že okoloidúci menovanému zavolali vozidlo RZP. Hliadka na mieste zotrvala do príchodu sanitky. M. M. bez trvalého bydliska, zobrali sanitkou na šitie hlavy do nemocnice Myjava.
  • Dňa 27.1.2017 bolo v čase o 16:40 hod. telefonicky oznámené na MsP, že na ulici Hurbanovej sa vo dverách vozidla Peugeot nachádzajú kľúče. Hliadka oznam preverila, vozidlo uzamkla s odkazom pre majiteľa a kľúče vzala na stanicu MsP. V čase 17:10 hod. sa dostavil majiteľ vozidla a kľúče si prevzal.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 20.11.2017