Menu

XXXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23. 10. 2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.11.2014