Menu

XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 11.3.2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.3.2014