Menu

XXXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 10.7.2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.7.2014