Menu

XXXII.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 26.10.2017-uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.11.2017 | Aktualizácia: 27.11.2017