Menu

XXXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.10.2013 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.10.2013