Menu

XXX.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 21.8.2017 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.8.2017