Menu

XXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 12.9.2013 -uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.9.2013