Menu

XXVI.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 27.4.2017- uznesenia, hlasovanie a zápisnica

K stiahnutiu