Menu

XXVII. zasadnutie MsZ 9.5.2013 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.5.2013