Menu

XXVI. zasadnutie MsZ 18.4.2013 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.4.2013