Menu

XXIX. zasadnutie MsZ 15.7.2013 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.7.2013