Menu

XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 23. 2. 2017 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 2.3.2017