Menu

XXIII.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15.2.2017-uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu