Menu

XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15. 12. 2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu