Menu

XXI. zasadnutie MsZ - 4.10.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.10.2012