Samospráva

XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 11. 11. 2016 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 21.11.2016