Menu

XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 11. 11. 2016 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica

K stiahnutiu