Menu

XVII.zasadnutie MsZ Stará Turá 23. 6. 2016 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.6.2016