Menu

XVIII. zasadnutie MsZ - 21.6.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

Mesto Stará Turá, Publikované: 29.6.2012